WBTR

M.i.v. 1 juli 2021 moet iedere vereniging voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Het is bedoeld om het bestuur van verenigingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

De overheid wil hiermee voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten de vereniging schaden.

Om hieraan te voldoen heeft het bestuur een stappenplan doorlopen en n.a.v. hiervan is er gekeken of de afspraken die hieruit zijn voortgekomen reeds vermeld staan in de statuten.

Gebleken is dat gemaakte afspraken goed geregistreerd staan en dat de vereniging daarmee voldoet aan de WBTR.